Search the J1 Music Library


[ Chart: Current | Archives ]
 

Browse by Aritst

Watashi wo Hituyo to Shitekureru Hito ga Imasu

私を必要としてくれる人がいます

Baba Toshihide

”nêr‰p

Catalog Number

WPCL-10871

CD cover

Chart History

Date Rank
Song Never Charted

Last Airplay

J1xtra: 2020-10-26 15:24:08
(Mountain Standard Time or Pacific Daylight Time.)

First aired on J1/Hardcore J

10/23/2010

Heard on these shows/channels